ข่าวประจำวัน

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง โควตา ภาคเหนือ มช. 56

  รับตรง 56          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดกำหนดการการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนา ภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556

          นอกจากนี้ยังเปิดกำหนดการการ ให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2556

          โดยจะเริ่มการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556 ดังนี้

วันที่ 3-20 กันยายน 2555 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet
 ได้ที่ :  http://www.reg.cmu.ac.th

วันที่ 21-28 กันยายน 2555 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
  : คลิกที่นี่


ที่มา : enn.co.th

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น