ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง ม.อุบล 56

  รับตรง 56

ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 
 รับตรงตามพื้นที่บริการ พื้นที่อีสาน และพื้นที่ภาคอื่น
 โควตาโอลิมปิกวิชาการ โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม และโควตารักษ์เกษตร
 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 โควตานักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม 

 
เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556 

สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม, บุรีรัมย์, มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, และจังหวัดอุบลราชธานี


โควตาพื้นที่ภาคอิสาน

สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, มหาสารคาม, เลย, หนองคาย, หนองบัวลำภู, และจังหวัดอุดรธา
นี


โควตาภาคอื่นๆ

สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทย (ยกเว้น 19 จังหวัดในภาคอิสาน)กำหนดการ

รับสมัคร                                                          13 กรกฏาคม - 31สิงหาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์                  27 พฤศจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์                                                  3-4 ธันวาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา                9 ธันวาคม 2555

ที่มา : enn.co.th

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น