ข่าวประจำวัน

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รับตรง เรียนดี บางมด 56

    รับตรง 56

คุณสมบัติ

          - ม.6 หรือ เด็กซิ่วในสายการเรียนที่คณะกำหนด หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ตามสายการเรียนที่คณะกำหนด
          - ใช้ผลการเรียน 4 ภาคเรียน

ขั้นตอนการสมัคร

       วันนี้ - 31 ก.ค.  รับสมัครออนไลน์
       7 ส.ค.            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
       7 - 13 ส.ค.     ผู้มีสิทธิ์สอบ ให้ดาวน์โหลดใบชำระค่าสมัคร 300 บาท ชำระที่ ธ.กรุงศรีอยุธยา                                                                           และต้องส่งหลักฐานการสมัครและการชำระเงินไปยังมหาวิทยาลัยภายใน 14 ส.ค.
       23 - 25 ส.ค.    สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
       31 ส.ค.           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ข้อควรรู้

            - สำหรับโครงการเรียนดีนี้ เมื่อสมัครเสร็จแล้ว ให้ปริ้นใบสมัครและเก็บไว้ก่อน โดยยังไม่ต้องส่งไปที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ก็เพื่อรอให้ทางมหาวิทยาลัยเรียงลำดับคะแนน
               และประกาศผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบ ถ้าหากมีรายชื่อตรงน้ ค่อยโหลดใบจ่ายค่าสมัครไปดำเนินการจ่ายเงินให้เรียบร้อย แล้วค่อยส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาที่มหาวิทยาลัย
               ถ้าใครไม่มีชื่อก็ไม่ต้องส่ง เพราะเท่ากับว่า
เราหมดสิทธิ์
             - สมัครได้เพียงสาขาเดียวเท่านั้น แต่ถ้าสมัครไปแล้วอยากเปลี่ยนให้กดยกเลิกการสมัครของเก่าก่อน 
             - โครงการนี้ ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง ถ้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว แต่สุดท้ายไม่อยากเรียน จะต้องยื่นเรื่องขอสละสิทธิ์ภายใน 1 มี.ค. 56 ด้วย ถ้าเลยกำหนดหรือไม่
               สละสิทธิ์ใดๆ ทางมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อตัดสิทธิ์ยื่นคะแนนแอดมิชชั่นทันที

กำหนดการและขั้นตอนการสมัคร คลิกที่นี่

เกณฑ์การรับสมัคร

เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์                              
 : คลิกที่นี่
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์                                    
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุสาหกรรมและเทคโนโลยี      
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                      
 : คลิกที่นี่
เกณฑ์การรับนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
 : คลิกที่นี่
เกณฑ์การรับนักศึกษา โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

เข้าสู่ระบบรับสมัคร คลิกที่นี่


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น